İSG Politikamız


İSG Politikamız

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
Yıldızhan Turizm, tüm faaliyetlerinde "ÖNCE SAĞLIK VE GÜVENLİK” ilkesini esas alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında;
Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuatlara, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet edecektir.
Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlayacak çalışmaları yapacaktır,
İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamayı, bu amaçla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşacaktır.
Lokasyonlarımızda görev alan gerek şirket personelinin gerekse dışarıdan hizmet veren firma çalışanlarının, bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermektedir.

Yıldızhan Turizm
ile irtibata geçin


İletişim